Javni poziv svim političkim partijama,nezavisnim kandidatima i koalicijama

1002

U skladu sa izbornim pravilima o medijskom predstavljanju, a u okviru predizborne kampanje za opšte izbore, u mjesecu septembru radio Prača će organizovati polusatne političke emisije otvorenog tipa ,gdje će sve političke partije,koalicije i nezavisni kandidati predstaviti svoje izborne programe.
Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane političke partije,koalicije i nezavisne kandidate da svoje prijave o učešću u ovim emisijama pismeno dostave u radio Praču do 24.08.2018.godine na adresu:

RADIO PRAČA
HIMZE SABLJE 33
73290 PRAČA
Ili faksom;038/799-111, E-mail:kicpraca @bih.net.ba
kontakt telefon je 038/799-106.

Ovom prilikom također Vas obavještavamo da će se raspored i termini učešća u emisijama odrediti žrijebom 27.08.2018.godine u prostorijama radija Prača sa početkom u 12,00 sati.

Direktor

Ramiz Aganović