Javna rasprava o nacrtu budžeta za 2019. godinu Općine Pale FBiH

582

Pozivaju se zainteresovani da prisustvuju i učestvuju u javnoj raspravi  o nacrtu budžeta za 2019. godinu Općine Pale FBiH.

MZ Hrenovica: 17.12.2018. (ponedjeljak),  16:15 h – kancelarija MZ Hrenovica

MZ Prača: 18.12.2018. (utorak), 16:00 h – Velika sala Općine Pale FBiH

Javnim raspravama će prisustvovati općinski načelnik sa pomoćnicima i šef računovodstva.