Potpisan sporazum za rekonstrukciju i izgradnju 119 stambenih jedinica u BPK

115

U zgradi Vlade Bosanskopodrinjskog kantona potpisan je Sporazum o saradnji za četiri potprojekta koji će se na području ovog kantona provoditi u okviru Projekta CEB II “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja”.

Sporazum su potpisali federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, premijer BPK Emir Oković i resorna kantonalna ministrica Sabira Bešlija te gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.

Realizacijom sporazuma bit će implementirana tri potprojekta za objekte u vlasništvu Grada Goražda i jednog potprojekta za objekt u vlasništvu BPK-a čija ukupna vrijednost iznosi blizu 5,5 miliona eura. Sredstva su osigurana iz kreditnog zaduženja od skoro 2,7 miliona eura, dok je ostatak sredstava doprinos grada i kantona kroz osiguranje zemljišta i dozvola te priključenja na infrastrukturu.

Zahvaljujući sporazumu uskoro će svi kolektivni centri i alternativni smještaji na području BPK biti zatvoreni, istaknuto je danas.

Goražde je od 1992. godine zbrinulo desetine hiljada raseljenih osoba i izbjeglica podsjetio je Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.

Sporazumom je planirana i sanacija postojećeg i izgradnja novog dijela objekta Staračkog doma u Goraždu.

Uključujući aktivnosti na rješavanju sličnih problema na području Općina Pale i Foča u Federaciji BiH, vrijednost ugovora realiziranih u saradnji s Federalnim ministarstvom u okviru programa CEB II iznosi ukupno 8,5 miliona eura.