Obilježen 13. maj – Dan osnovne škole „Prača“ u Prači

326

Javna ustanova Osnovna škola „Prača“ Prača jučer je svečano obilježila svoj rođendan.

Tom prilikom, održana je priredba kojoj je prisustvovao i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija koji je učenicima i nastavnicima uputio čestitke povodom obilježavanja ovog datuma.

Čestitke slavljenicima takođe su uputili gradonačelnik i načelnik Grada Goražde i općine Pale u FBiH Muhamed Ramović i Asim Zec, kao i direktorica škole Ajla Subašić.

Kako je ovom prilikom istaknuto, u školskoj 2018/2019. godini nastavu u ovoj školi pohađala su ukupno 64 učenika raspoređena u sedam odjeljenja od I do IX razreda, dok je u izvođenju nastave učestvovalo 14 nastavnika razredne i predmetne nastave. U školi djeluje 12 sekcija kroz koje učenici razvijaju svoju kreativnost i vještine, a kroz časove dodatne nastave se učenici pripremaju za kantonalna i druga takmičenja.

Naglašeno je i to da je u proteklom periodu u ovoj školi realizovano niz projekata u interesu učenika, u okviru kojih su opremljeni kabinet informatike i multimedijalni kabinet, a sa ovakvim i sličnim projektima, kako je istaknuto, radiće se i u narednom periodu.

Posebno je iskazana je zahvalnost resornom ministarstvu, Pedagoškom zavodu i nevladinoj organizaciji World Vision na dosadašnjoj podršci u radu i realizaciji projekata.

U historiji osnovne škole u Prači, kao značajni, istaknuti su sljedeći datumi:

– 1957. godine – škola počinje s radom,
– 1993. godine, škola počinje s radom u ratnim uslovima u područnoj školi na Barama,
– mart 1995. godine – školska zgrada u Prači je spaljena,
– decembar 1996. godine, nastava započinje u obnovljenoj školskoj zgradi u Prači,
– 2008.godine – škola dobija novo ime koje i sada nosi,
– 13. maj – Dan škole.