Zemaljski muzej BiH uskoro otvara vrata Odjela za prahistoriju

315

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u saradnji s Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Zemaljskim muzejom BiH prezentirala je rezultate projekta “Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH”.

Projekt je implementirala Komisija u saradnji sa Zemaljskim muzejom BiH, dok su sredstva u iznosu od 625.000 američkih dolara osigurana iz Fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog naslijeđa, odnosno US State Departmenta.

Implementator projekta, koji je počeo krajem 2015. godine, je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.

Koordinatorica Projekta Aida Bičakčić istakla je da je na ovom projektu spoveden cijeli set mjera koji u konačnici treba da doprinesu zaštiti kolekcija ali i samog objekta Muzeja koji tako postaje siguran za čuvanje vrijednih zbirki.

Tako je ističe završena restauracija krovova nad Odjeljenjem za prahistoriju, te restauracija enterijera kao i zidnog i stropnog slikarstva.

Također, završeni su radovi na ugradnji sistema vatrodojave u zgradama arheologije i prirodnih nauka, te videonadzora u cijelom kompleksu Zemaljskog muzeja BiH.

Krunski rad i najvidljiviji, smatra Bičakčić, bio je rad na konzervaciji i restauraciji stropa u sali Odjeljenja za prahistoriju.

Riječ je o tome da će radovi poduzeti u okviru ovog projekta stvorit uvjete za postavljanje izložbe “Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba”, koja će nakon niza godina ponovno biti prezentirana u obnovljenim izložbenim salama Odjeljenja za arheologiju.