O B A V J E Š T E NJ E

293

 

Obavještavaju se žene i djevojke sa područja općine Pale FBiH da će se i JU Dom zdravlja Prača obavljati preventivni pregled dojke svakim danom počev od 16.10.2019.god. do 31.10.2019.god. u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.