Radovi na uređenju i revitalizaciji parka At Mejdan u Sarajevu se privode kraju

178

Početkom mjeseca oktobra pokrenuti su radovi uređivanja i revitalizacije parka At Mejdan u Sarajevu, a već je moguće vidjeti progres u radu koji se lagano privodi kraju.Park At Mejdan će kroz ova uređenja dobiti novo zeleno ruho i produženo šetalište uz Miljacku. Već je moguće vidjeti mnoge promjene koje su napravljene u posljednjih mjesec dana.

Prema planovima rada, dio od mosta Latinska ćuprija do skretanja kod Bakr-babine džamije u potpunosti će promijeniti izgled i funkciju. Produžit će se trotoar za skoro dva metra, a na preostalom dijelu će se ukloniti asfalt i pretvoriti u zelenu površinu. Na taj način dobija se novo šetalište u dužini od skoro 120 metara, sa ivičnjacima, mobilijarom, a u planu je i postavljanje adekvatne podloge za dvije slobodnostojeće zatvorene bašte koje će biti u funkciji tokom cijele godine.

Investitor projekta je Općina Stari Grad Sarajevo, dok će radove izvoditi KJKP ”RAD” i KJKP ”PARK” d.o.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem projekta vršit će JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Sporazum o ovom projektu potpisali su danas općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, v.d. direktorice KJKP“Rad“ Vera Arnautović, v.d.direktora KJKP“Park“ Edin Abdurahmanović i direktor JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Nervin Dacić.

Park At Mejdan nalazi se na lijevoj obali Miljacke, između Latinske ćuprije i Mosta Ćumurija i prostire se na površini od oko 2.500 kvadratnih metara.