Ustavni sud BiH o Dodikovom zahtjevu na nekoj od narednih sjednica

154
Član Predsjedništva BiH naveo je da je razlog za upućivanje ovog zahtjeva činjenica da navedeni Zakon nije u skladu sa članom jedan stav šest Ustava BiH, u kojem se kaže da “o simbolima BiH odlučuje Parlamentarna skupština, a potvrđuje ih Predsjedništvo”.

Na dvodnevnoj sjednici Ustavni sud utvrdio je da je Ustavu BiH suprotan član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS-a kojim je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske, saopšteno je iz ovog suda.

Odlučujući po o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti ovog člana Zakona, Ustavni sud je utvrdio da je riječ o isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja državne imovine.

Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti više članova Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, utvrdio da osporene odredbe nisu u skladu sa Ustavom BiH.

Prema mišljenju Ustavnog suda, pitanja koja se odnose na plovidbu međudržavnim i međunarodnim rijekama, kao i nadležnost u vezi sa tim između državnih i entitetskih organa, treba regulisati zakonom koji će biti donesen na nivou BiH jer su ta pitanja, na osnovu navedenih odredaba Ustava BiH, u isključivoj nadležnosti BiH.

Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sudije Opštinskog suda u Cazinu Erola Husića za ocjenu ustavnosti člana Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, zaključio da osporena odredba nije kompatibilna sa Ustavom BiH i Protokolom uz Evropsku konvenciju.

Sud je utvrdio da sporni zakonski član stavlja prekomjeran teret na suvlasnike u odnosu na suvlasnika izvršenika čiji se dug namiruje u izvršnom postupku prodajom cjelokupne nekretnine, dakle i suvlasničkih dijelova ostalih suvlasnika, što je suprotno standardu proporcionalnosti.

Ustavni sud je obavio raspravu i o apelaciji Davora Dragičevića podnesene zbog navodnog nepostojanja efikasne istrage, te je odlučio da će odluku u tom predmetu donijeti na jednoj od narednih plenarnih sjednica.