Riješiti problem brige o djeci predškolskog uzrasta

180
Federalni zastupnici i delegati Demokratske fronte smatraju neophodnim riješiti problem brige o djeci predškolskog uzrasta dok roditelji rade.

Problem je, kako je saopćeno iz DF-a, nastao nakon donošenja naredbi i mjera na nivou kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, a sve u skladu sa instrukcijom federalnog Kriznog štaba o nalaganju obustave nastave u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, te obustavi rada vrtića.

“Ovo pitanje neophodno je riješiti na nivou federalnog Kriznog štaba, kroz čije rješavanje će biti omogućeno odsustvo jednog roditelja sa posla radi čuvanja djeteta ali sa istovjetnim rješenjem kako za javni, tako i za privatni sektor”, stoji u saopćenju DF-a.

Navode kako je, osim toga, neophodno razmotriti hitne mjere za pomoć privredi kao što je učinjeno i u zemljama u okruženju.

“Kako su u ingerenciji Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine pitanja koja se tiču Zakona o radu smatramo da je potrebno da se i ovo ministarstvo maksimalno uključi u traženje rješenja i prevazilaženje svih novonastalih situacija uzrokovanih primjenom mjera federalnog Kriznog štaba”, navosi se u saopćenju.

Zastupnici i delegati Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH i Doma naroda apeluju na Vladu Federacije BIH da razmotri sva otvorena pitanja koja dolaze sa nivoa kantona, a koja su zajednička za cjelokupnu Federaciju, a na kantonalne Krizne štabove da iznađu najbolja rješenja za specifična pitanja koja se pojavljuju u kantonima u interesu građana.

“Kako su građani izloženi različitim informacijama ali i poluinformacija u svjetlu novonastale situacije uzrokovane proglašenjem pandemije pozivamo sve odgovorne da u skladu sa svojim nadležnostima ponude odgovore na pitanja koja se svakodnevno otvaraju, a koja su od životnog značaja za građane”, saopćeno je iz DF-a.