U Općini Pale FBiH danas upriličena podjela paketa u okviru projekta „ Hitna asistencija za starije osobe“

293

U Općini Pale F BiH danas je upriličena podjela 129 paketa za starije osobe, materijalno ugrožene, osobe preko 65 godina, te manji broj socijalnih slučajeva i izuzetno materijalno ugroženih domaćinstava, a po preporukama lokalnog centra za socijalni rad.
Projekat „ Hitna asistencija za starije osobe“( Start FUND COVID – 19) podržan je od strane Start fondacije, a implementira ga CRS u saradnji sa 15 gradova /općina/opština, među kojima i Općina Pale FBiH. Pomenutim projektom obuhvaćeno je 3000 domaćinstava sa oko 4500 članova.


Paketi sadrže osnovne prehrambene artikle kao i sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Uz svaki paket korisnici su dobili promotivni letak koji sadrži osnovne informacije o zaštiti i postupanju u slučaju zaraze virusom COVID 19, a koji se temelji na preporukama Zavoda za zdravstvenu zaštitu FBiH i RS.


Projekat se implementira u saradnji sa partnerskim gradovima/općinama/opštinama i uzpodršku njihovih volontera.


Paketi će korisnicima biti dostavljeni uz poštivanje svih propisanih mjera.