Vijeće ministara BiH rasporedilo prikupljena sredstva i opremu za borbu protiv korone

12
Riječ je o 747.625,92 KM prikupljenih po ovom osnovu, a raspodjela će biti izvršena prema ranije usaglašenim procentima, i to 459.789,93 KM (61,5%) za FBiH, 280.359,72 KM (37,5%) za RS, te 7.476,26 KM (1%) za Brčko Distrikt BiH.

Prema Odluci, Federacija BiH dobijena sredstva dijeli sa 10 kantona u jednakom omjeru po 50%.

Vijeće ministara BiH je također na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima.

Radi se o pomoći koja se sastoji od 200 specijalnih setova zaštitne opreme i uključuje medicinska zaštitna odijela, vizire i naočale, a koja je dobijena od Vlade Republike Bugarske, te 42 hiljade zaštitnih jednokratnih maski za lice koje su dobijene od Dječijeg hora grada Vuxi iz Narodne Republike Kine.

Pomoć se raspoređuje u skladu sa principima za raspodjelu, i to Federaciji Bosne i Hercegovine 61,5%, Republici Srpskoj 37,5% i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 1%. Federacija BiH će dobijenu međunarodnu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50%.