ODRŽANA 30. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PALE FBIH

0
738

U sali za sjednice općine Pale FBiH danas je održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Pale FBiH. Sjednica je započela usvajanjem dnevnog reda, te zapisnika sa prethodne sjednice općinskog vijeća. Potom se prešlo na razmatranje ostalih tačaka dnevnog reda.
Vijeće je bilo jednoglasno kada je upitanju Odluka o proglašenju lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Pale s tima da se nekategorisani putevi Most u Lunjama – Podnehaje i Turkovići – Revidol prebace u lokalne puteve.
Usvojena je Odluka o zaštiti posebno vrijednog područja kulturno – historijskog naslijeđa „Pavlovac“.
Pred vijećem se našao prijedlog Zaključka periodičnog Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Pale za period januar – mart 2020.godine. Nakon što su nadležna služba i načelnik Općine Asim Zec vijećnike upoznali sa punjenjem budžeta kazavši da je pad prihoda veći nego predhodnih godina, te da je umanjen za 50% , a očekivati je da stopa umanjenja u narednom periodu zbog povratka corona virusa bude i veća pa čak i do 70% vijećnici su ovaj Izvještaj uz konstataciju da je situacija teška ne samo kod nas nego i u državi pa i šire usvojili jednoglasno.
U nastavku sjednice, vijeće je usvojilo Izvještaje o radu za prošlu godinu „KIC“ Prača , JKP „Prača“, kao i Informaciju o radu, uspjehu i vladanju učenika u OŠ „Prača“ za 2019.god.
Podršku vijećnika nije dobio Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Prača za 2019.god. Za pomenuti izvještaj glasalo je 4 vijećnika, 6 je bilo protiv dok suzdržanih nije bilo.
Vijeće je danas imenovalo organizacione odbore za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija na prostoru Općine Pale FBiH koje bi se trebale održati u narednom periodu i to: povodom Dana otpora MZ Prača, Kulturno sportske manifestacije „Pračansko ljeto“2020 i organizacijskog odbora povodom 27.septembra Dana Općine Pale.

U nastavku sjednice vijećnici su nakon duže diskusije prihvatili i primili k znanju nekoliko Informacija i to: Informaciju o pružanju usluga odvoza smeća, vodosnabdjevanja,održavanja lokalnih puteva, kao i mjerama koje treba poduzeti da bi se usluge poboljšale, Informaciju o stanju zdravstvene zaštite na prostoru Općine Pale, Informaciju o prirodnim i drugim nesrećama kao i Informaciju organizacionog odbora formiranog povodom Dana otpora MZ Hrenovica.Vijeće je na današnjoj sjednici prihvatilo Dopis Udruženja poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH.
Posljednja tačka dnevnog reda današnje sjednice općinskog vijeća odnosila se na prijedloge, sugestije, pitanja i odgovore.Kada je upitanju ova tačka, vijećnici su prihvatili Informaciju Centrotransa i zadužili načelnika općine Asima Zeca da postupi po istoj. Na kraju današnje 30. redovne sjednice općinskog vijeća zakazana je nova vanredna sjednica za 15 dana sa samo jednom tačkom Dnevnog reda, a to je Razrješenje i imenovanje UO JU Dom zdravlja Prača.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here