Prača u Austro-Ugarskom periodu

0
1288

Prača u doba Austro-Ugarske okupacije, također nastavlja kontinuitet razvoja, s tim što dodatno jača izgradnjom makadamskog puta i uskotračne željezničke pruge.
U tom periodu kroz Praču i Hrenovicu je prolazio makadamski put koji je povezivao Gornjedrinsku regiju sa Sarajevom. Ovom putnom komunikacijom saobraćalo se preko Prače, Hrenovice do Goražda, gdje se je jedan put odvajao prema Pljevljima, a drugi prema Foči.
Osim ove putne komunikacije veoma značajnu ulogu za teritoriju Pala imala je i željeznička pruga, koja je od Sarajeva prolazila dolinama rijeke Prače, Drine i Lima.
Početkom XX stoljeća navedena pruga prolazila je kroz Praču i Hrenovicu, te dalje vodila do mjesta Međeđa, odakle su se odvajala dva pravca, jedan je vodio prema Priboju, a drugi preko Višegrada do Vardišta.

Uskotračna pruga i popularni „Ćiro“

Gradnja uskotračne željezničke pruge Sarajevo – Dobrun, sa odvojkom Međeđa – Rudo – Uvac, počela je u jesen 1902. godine. Ukupna dužina trase iznosila je 166,5 km od Sarajeva, preko Bistrika, Dovlića, Pala, Korana, Stambulčića, Sjetline, Prače, Hrenovice, Ustiprače, Međeđe. Ovdje se pruga račvala uz dolinu Lima, a drugi krak je vodio prema Višegradu i Dobrunu.
Ćiro je veselo jurio kroz Praču i Hrenovicu od 1905., pa sve do 1978. godine kada je pruga i zvanično ukinuta. Tim činom, tađašnje vlasti, stotine radnika su ostavile bez posla, a njihove porodice bez sredstava za izdržavanje. Ti dani ukidanja pruge bili su pravi dani žalosti za stanovništvo ovog podneblja, a mnogi koji pamte ovaj period sa suzom u oku ga se prisjećaju i sa velikom sjetom i respektom govore o željeznici i uskotračnoj pruzi.
Pjevalo se kažu stariji: „Druže Tito, ne diraj nam Ćiru, nećeš nikad ostati na miru!’’

Mnogi su plakali tajno i javno, proklinjali vlast koja ide protiv svog naroda. Mnogi su se đaci odškolovali i došli do fakultetske diplome samo zahvaljujući „ćiri’’. Oni koji su živjeli pored pruge, smatrali su sebe bližim svijetu, a i kulturnijim. I danas se sa velikom nostalgijom mnogi sjećaju zadnjeg voza duž pruge.

Ukidanjem željeznice i „ćire“, presječena je žila kucavica ovog kraja, koji dalje prati pad, a ne progres.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here