Okončana sanacija, ispravljen dio nepravde prema oslobodiocima Goražda

59

Udruženje antifašista i boraca NOR-a iz Goražda uspjelo je sanirati Partizansko groblje na Hranjenu. U kompleksu u kojem su sahranjeni borci partizani koji su krajem januara 1942. godine oslobodili Goražde i prekinuli četnički pokolj civila ovog kraja počiva 36 pripadnika 3. i 4. sandžačke, 1. proleterske, 7. crnogorske, 4. sarajevske, 6. istočnobosanske i 1. dalmatinske brigade.

Dali doprinos

Tokom rata sve je devastirano, a ograda koja je štitila prostor s grobnicama je ukradena. Obnovom dijela kompleksa djelimično je ispravljena nepravda prema herojima na čijim je grobovima decenijama pasla stoka.

– Projekt smo uradili još 2011. godine i od tada traju naši pokušaji da osiguramo sredstva. Bilo je potrebno oko 23.000 KM za obnovu groblja i spomenika koji se nalazi na suprotnoj strani ceste, a koji je, također, uništen. Sredstava je uvijek nedostajalo. Godinama nije išlo pa smo se prije tri godine odlučili da prvo uredimo groblje, da ga zagradimo kako bi se spriječilo njegovo propadanje. Za taj dio trebalo nam je oko 11.000 KM. Naši članovi koji su bili u mogućnosti svojim su radom na poslovima koje mogu raditi uštedjeli oko 4.000 KM – kazao nam je predsjednik UABNOR-a Goražde Uzeir Živojević.

Izdvojen novac

Vlada BPK izdvojila je 1.000 KM, Gradska uprava Goražda 300, a najveći dio novca prikupili su građani Goražda, uz podršku udruženja antifašista iz Ilijaša, Hadžića i Ilidže.

Na samom ulazu u Partizansko groblje nedavno je, uprkos protestima Udruženja, izgrađena hair-česma pripadnicima ARBiH.

Kako bi se sačuvao važan dio historije Goražda iz Drugog svjetskog rata, na zidu groblja postavljena je i spomen-ploča na Hranjenu.

– Sa zida još trebamo ukloniti grafite koji su ispisani. Potrebno je sanirati i spomenik prekoputa, koji je imao popločani plato dimenzija pet sa šest metara, nisku ogradu i spomen-ploču. To je naš drug prema herojima koji su ginuli na ovim brdima kako bi Goražde bilo oslobođeno – ističe Živojević.