J A V N I P O Z I V

24

 

JAVNO PREDUZEĆE „KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR“ d.o.o PRAČA

 

Prača:08.09.2020.godine

Broj:05-1-108/20

 

 

                                                    J A V N I   P O Z I V

Svim političkim partijama,nezavisnim kandidatima i koalicijama

 

U skladu  sa izbornim pravilima o medijskom predstavljanju, a u okviru predizborne kampanje za lokalne izbore, u mjesecu oktobru i novembru radio Prača će organizovati polusatne političke emisije otvorenog tipa ,gdje će sve političke partije,koalicije i nezavisni kandidati predstaviti svoje izborne programe.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane političke partije,koalicije i nezavisne kandidate da svoje prijave o učešću u ovim emisijama pismeno dostave u radio Praču do 02.10.2020.godine na adresu:

 

     RADIO PRAČA

     HIMZE SABLJE 33

           73290                                       

Ili  faksom; 038/799-111,

E-mail:kicpraca @bih.net.ba                                                                                   kontakt telefon je 038/799-106.

 

Ovom prilikom također Vas obavještavamo da će se raspored i termini učešća u emisijama odrediti  žrijebom 05.10.2020.godine u prostorijama radija Prača sa početkom u 12,00 sati.

 

Direktor

Ramiz Aganović