Radovi na asfaltiranju dijela regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača teku planiranom dinamikom

80

 

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mensad Arnaut posjetio je danas lokalitet gdje se izvode radovi asfaltiranja  dijela regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača,dionica Čemerničko vrelo-Zorovići. Na ovom lokalitetu će biti asfaltirano oko tri kilometra puta, širine oko 3,5 metara sa bankinama.

Radovi teku planiranom dinamikom  i nadati se da će biti okončani u predviđenom roku, a izvođač radova je goraždanska firma “Okac”d.o.o. Goražde.