Potpisani ugovori sa korisnicima kroz projekat Socio-ekonomskog osnaživanja lokalnog stanovništva u Općini Pale FBiH

175

Kao što je već ranije najavljeno, određeni broj radno-sposobnih osoba sa prostora naše općine, uglavnom žena, obuhvaćeno je  projektom “Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije (SELLS).

Danas u Općini Pale FBiH održan je sastanak sa predstavnicima Caritasa.Na samom sastanku prisustvovala je i premijerka BPK-a Goražde Aida Obuća, načelnik Općine Pale FBiH Almin Ćutuk i njegovi pomoćnici.Potpisan  je ugovor sa korisnicima.

U saradnji sa Općinom Pale FBiH i Bosansko-podrinjskim kantonom Goražde uspjeli smo da isfinansiramo dvanaest korisnika kroz određivanje grantova i uspjeli smo da izvršimo zapošljavanje  dvadeset ljudi iz Prače koji trenutno rade u Općini Pale RS, kazao je zamjenik direktora Caritasa Zlatan Savić.

Jedan od gorućih problema s kojim se susreće Općina Pale unazad 10 godina i više je intezivan odlazak lokalnog stanovništva, izrazito zbog socio-ekonomskog standarda lokalnog stanovništva.

Kako bi se riješio taj problem, planirano je da se u narednom periodu ojača ekonomski status poljoprivrednih domaćinstava, koja su slabijeg imovinskog stanja, kroz podršku u nabavci poljoprivredne opreme i mehanizacije, koja će im poslužiti kao osnovno sredstvo  za rad u poljoprivredi.

Sa firmom Mraz u mjesecu aprilu zaključen je Ugovor o vrijednosti od 267.472,00 KM, pri čemu je učešće Općine Pale u ovom programu obuke i zapošljavanja 20.000.00 KM.

Sa 12 fizičkih i 2 registrovana pravna lica putem Caritasa zaključili su pojedinačne Ugovore čija vrijednost iznosi 74.694,49 KM, a isti se odnose na jačanje kapaciteta poljoprivrednih domaćinstava i registrovanih pravnih lica koji se bave određenim vrstama biznisa u lokalnoj zajednici i sa omjerom finansijskog učešća, 40%Caritas, 40% Općina, 20% Korisnik.

Vlada BPK-a Goražde je podržala projekat Općine Pale FBiH, koji su realizirali sa švicarskim Caritasom. Dakle radi se o veoma značajnom projektu koji idu u pravcu zadržavanja stanovništva na ovom području, tako što su se obezbjedili uslovi za zapošljavanje lokalnog stanovništva i za nabavku poljoprivredne mehanizacije

U narednom periodu dogovorena je saradnja između Caritasa, Vlade i Općine,  da zajedničkim snagama podrže naredne projekte i  udruže finansijska sredstva kako bi u biti benefite imali stanovnici ove lokalne zajednice.