Posjetili smo gradilište na tunelu Hranjen: Radnici na terenu rade “usporeno”

222

Čak 97 posto sredstava za kompletnu izgradnju tunela Hranjen kod Goražda je potrošeno, a završeno je samo oko 35 posto radova. Ekipa portala Klix.ba je posjetila gradilište i zatekla radnike i mašine u pogonu.

Ono što je interesantno jeste da Autoceste FBiH kažu da radovi nikada nisu obustavljeni iako je tačno prije mjesec dana iz ove kompanije saopćeno da se radovi na tunelu Hranjen ne mogu nastaviti jer nisu osigurana dodatna sredstva za daljnju realizaciju.
Iz Autocesta FBiH su kazali da nije tačno da je isplaćeno još 20 posto od ukupnog iznosa ugovora koji je težio 81 milion KM za nastavak radova.

Tim povodom pitali smo Autoceste FBiH kada su tačno nastavljeni radovi na tunelu Hranjen. Saznajemo da radovi nikada nisu stali.

“Radovi na tunelu Hranjen nisu nikad ni bili obustavljeni. Dinamika radova koji se odvijaju prema ugovoru ‘Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen’ jeste usporena, ali ne i zaustavljena. Početkom augusta smo obavijestili Vladu Federacije BiH, sa čim je upoznata i javnost, da je evidentno vremensko kašnjenje i finansijski deficit na ovom ugovoru i da se traži rješenje za završetak radova, o čemu se očitovala i Vlada FBiH”, kazali su nam.

Dalje kažu da se trenutno izvode radovi na otklanjanju uočenih nedostataka na oblozi tunela, kao i radovi na iskopu i podgradi tunela.

Na pitanje od kojih sredstava se finansiraju aktuelni radovi, ako je sav novac potrošen, odgovaraju:

“Svi radovi su trebali biti finansirani u skladu s potpisanim ugovorom. Zbog određenih problema koji su se pojavili, a o kojima je javnost već upoznata, dalje finansiranje projekta bit će nastavljeno nakon što se provjere realizirane stavke ugovora.”

Iz Autocesta FBiH kaže kako su krajem jula poslale Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija “Izjašnjenje o načinu završetka realizacije projekta izgradnja tunela Hranjen prema ugovoru JPAC 995-B100-18” nakon čega se o svemu očitovala i Vlada.

“S obzirom na određene probleme koji su se pojavili u realizaciji projekta izgradnje tunela Hranjen, kao i na Zaključak Vlade FBiH od 19. augusta da JP Autoceste BiH preduzmu sve potrebne aktivnosti u svrhu izvršavanja obaveza izvođača radova prema važećem ugovoru, direktor JP Autoceste FBiH, Elmedin Voloder, uputio je prijedlog izvođaču da se angažira neovisni ekspert kako bi se izbjegao bilo kakav sukob interesa koji će napraviti presjek obaveza, nakon čega bi se nastavilo sa daljim aktivnostima na realizaciji projekta. U međuvremenu, kao što je javnost već upoznata, nadležne institucije rade određene provjere. Ono što i sada sa sigurnošću možemo reći, to je da će gradnja tunela Hranjen, s obzirom na važnost ovog projekta, biti nastavljena i u tome imamo podršku Vlade Federacije”, zaključeno je.

Podsjetimo, tunel Hranjen je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji bi trebao znatno skratiti put između Sarajeva i Goražda.

Za oko 80 miliona KM (bez PDV-a), koliko je Vlada Federacije BiH prvobitno izdvojila, planirano je da tunelska cijev od pet kilometara bude probijena. Međutim, novca je nestalo u trenutku dok je probijeno samo 2,5 kilometara. Ukupno je do sada obavljeno tek oko trećine ukupnog posla.

Radovi na tunelu su započeti u jesen 2019. godine, a finansirani iz akumulirane dobiti BH Telecoma u vrijednosti većoj od 65 miliona maraka, a cjelokupan projekt iznosi više od 81 milion maraka.