USVOJEN BUDŽET OPĆINE PALE FBIH ZA 2022.GODINU

0
58

 

 

Općinsko vijeće  Pale FBiH održalo je u četvrtak 30. decembra 2021. godine 13. redovnu sjednicu koju je vodio predsjedavajući Senad Mutapčić. Na početku sjednice predsjedavajući je pročitao predložene tačke dnevnog reda kojih je ukupno bilo dvanaest, te predložio da se na dnevni red sjednice uvrsti tačka Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2022.godinu. Primjedbi na dnevni red nije bilo, kao ni na prijedlog predsjedavajućeg općinskog vijeća, te je dnevni red sa 12 tačaka usvojen jednoglasno.

Nakon što je usvojen dnevni red, vijeće je jednoglasno usvojilo Zapisnik sa XII redovne sjednice OV Pale FBiH.

Najviše se diskutovalo u tački 2.,  o izmjeni i dopuni budžeta Općine Pale FBiH za 2021.godinu. U raspravu su se uključili predstavnici komisija za Budžet Općine Pale FBiH, a vijeće je ovom prilikom upoznato sa sjednicom komisije. Poslije duže rasprave izmjene i dopune budžeta za 2021.godinu, usvojene su sa 9 glasova ZA i 2 PROTIV.

Budžet Općine Pale za 2022. godinu, koji iznosi 1.992.000 KM,i koji je povećan za 150.000 KM u odnosu na predloženi budžet, jednoglasno je usvojen.

Na sjednici je jednoglasno usvojena i tačka koja se odnosila na Prijedlog Programa rada OV Pale za 2022.godinu. Također ostale tačke na dnevnom redu su usvojene jednoglasno i informacije primljene k znanju.

U toku sjednice vijeće je razmatralo Informaciju o ostvarenim prihodima po osnovu komunalne naknade u 2021.godini, i usvojili prijedlog da svim dužnicima ove naknade pošalju opomene, te ako se ne odazovu, da se vodi sudski postupak.

Kada je u pitanju tačka 10., Informacija o prometu nekratnina  u 2021.godini, šefica računovodstva je dala informaciju da je većina naknada u prometu nekratnina naplaćena, i ova Informacija je jednoglasno usvojena i primljena k znanju.

U nastavku sjednice, vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog, da se firmi Advanced Vision d.o.o Sarajevo,  dodijeli na korištenje  jedan od objekata Kasarne, radi pokretanja proizvodnje. Prva faza odnosila bi se na proizvodnju medicisnkih maski, a u drugoj plastičnih čaša i slično.

Posljednja tačka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja, suugestije i prijedloge, u kojoj su vijćnici svoje inicijative pismeno dostavili predsjedavajućem i sekretaru OV.

Na kraju sjednice, predsjedavajući OV i načelnik Općine, prisutnim vijećnicima zaželjeli su sretne novogodišnje praznike i uspješnu narednu godinu.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here