ODRŽANA DVADESETA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PALE FBIH

0
224

Danas je u prostorijama Općine Pale FBiH, , održana dvadeseta sjednica OV. Sjednici je prisustvovalo deset vijećnika, dok je vijećnica Ilmana Imširović (SDP) opravdano odsutna. Pored vijećnika sjednici su prisustvovali i predstavnici EUFOR-a.

Na dnevnom redu našlo se trinaest tačaka o kojima su vijećnici diskutovali.

Uz saglasnost svih vijećnika, dvije tačke koje su se našle na Dnevnom redu, Prijedlog Odluke o izmijeni i dopuni Odluke o plaćama, dodacima i naknadama na plaće, izabranih i imenovanih dužnosnika i državnih službenika i namještenika Općine Pale, te tačka koja se odnosi na Prijedlog Poslovnika o radu OV Pale skinute su sa današnjeg Dnevnog reda i prolongirane za sljedeću sjednicu koja će biti održana u narednom periodu.

Prva tačka koja se odnosila na Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 19.sjednice OV Pale, usvojena je jednoglasno.

Također druga tačka Dnevnog reda,Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta za 2021.godinu,  uz diskusije vijećnika, usvojena je jednoglasno. I naredna tačka, koja se odnosi na Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta za period januar-mart 2022.godine usvojena jednoglasno.

Na sjednici se raspravljalo i o tački četiri, Prijedlog Rješenja o imenovanju Organizacionog odbora povodom 22.maja – Dana otpora Mjesne zajednice Hrenovica, u kojem je isti imenovan sa novim predsjednikom i članovima.

Sljedeća tačka se odnosila na Prijedlog rješenja o imenovanju Organizacionog odbora povodom 28. maja – Dana pogibije Alije Prazine. Izabrani su novi članovi i predsjednik, i ova tačka Dnevnog reda je usvojena jednoglasno.

Vijećnici su također imenovali novog predsjednika i članove Organizacionog odbora, kada je u pitanju tačka koja se odnosi na Prijedlog Odluke povodom kulturno-sportske manifestacije ”Pračansko ljeto”. Tačka je usvojena jednoglasno, sa 10 glasova ZA.

Na Dnevnom redu su se našle tri informacije, Informacija o količini odsječene drvne mase i dodijeljenih sredstava na osnovu eksplotacije šuma sa područja Općine Pale u 2021.godini, zatim Informacija Organizacijskog odbora povodom 19.marta – Dana reintegracije Prače i Informacija Organizacijskog odbora povodom 01.aprila – Dana pogibije Rasima Imširovića, sve tri informacije od strane vijećnika su primljene k znanju.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj Udruženja građana demobilisanih boraca Općine Pale FBiH, o utrošku novčanih sredstava, dodijeljenih iz Budžeta u 2021.godini.

Kada je u pitanju posljednja tačka Dnevnog reda, Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja i inicijative, na Prijedlog predsjedavajućeg Senada Mutapčića (SDA) da se na jednoj od sljedećih sjednica promijeni tenutni saziv komisije za Budžet, vijećnici su bili složni i jednoglasno podržali Prijedlog predsjedavajućeg.

Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, predsjedavajući Mutapčić je zatvorio današnju sjednicu.

 

Berina Žigo

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here