Održana dvadeset prva sjednica OV Pale FBiH

0
197

Dana  23.05.2022.godine održana je dvadeset prva sjednica OV Pale FBiH. Na današnjoj sjednici prisustvovalo je devet vijećnika, dok su vijećnici Nedžad Drugovac (SDA) i Ilmana Imširović (SDP) opravdano odsutni. Sjednici su također prisustvovali predsjednik i članovi općinskog sindikata.

Na Dnevnom redu našlo se pet tačaka. Prva se odnosila na Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 20.sjednice OV Pale, i  usvojena jednoglasno. Uz   saglasnost vijećnika, tačka 2.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama, dodacima i naknadama na plaće izabranih i imenovanih dužnosnika, državnih službenika i namještenika Općine Pale i tačka 3. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima i sekretaru Općinskog vijeća Pale su skinute sa Dnevnog reda i prolongirane za sljedeću sjeednicu u narednom periodu.

Kada je u pitanju tačka četiri koja se našla na današnjem Dnevnom redu, odnosi se na Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća. Jednoglasno je usvojena uz izmjene, da vijećnik ima pravo na novčanu naknadu u paušalnom iznosu za svoj rad u Općinskom vijeću, i da vijeće odlučuje i donosi posebnu Odluku.

Posljednja tačka odnosila se na Prijedloge, sugestije, vijećnička pitanja inicijative i odgovore.

Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, predsjedavajući OV Senad Mutapčić je zatvorio  sjednicu.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here