VIJEĆE OPĆINE PALE FBIH DANAS JE ODRŽALO 23. SJEDNICU

0
183

Vijeće Općine Pale FBiH danas je održalo 23. sjednicu na kojoj je usvojeno i primljeno k znanju nekoliko Odluka i Informacija te imenovano i nekoliko organizacionih odbora.

Sjednica je započela  usvajanjem dnevnog reda sa određenim izmjenama i dopunama. Na prijedlog predsjedavajućeg općinskog vijeća Senada Mutapčića predloženi  dnevni red nadopunjen je sa Prijedlogom  Odluke o usvajanju programa utroška sredstava iz budžeta Općine Pale za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada za 2022/23. godinu. Sa predloženog dnevnog reda povučene su dvije tačke i to  Prijedlog rješenja  o razrješenju Upravnog odbora JKP Prača  kao i Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora JKP „Prača“, tako da se na dnevnom redu našlo 10 tačaka po kojima su vijećnici raspravljali i diskutovali.

 Nakon što je usvojen dnevni red za današnju sjednicu,  vijećnici su jednoglasno usvojili Zapisnik sa prethodne sjednice općinskog vijeća. Vijećnici su bili jednoglasni i kod Odluke o usvajanju vizije razvoja mjesnih zajednica u Općini Pale FBiH.

Pred vijećem danas se  našao Dokument okvirnog Budžeta Općine Pale 2023. – 2025.  Nakon kraće diskusije od strane vijećnika primljen je k znanju jednoglasnno.

Vijeće je danas jednoglasno imenovalo i organizacione odbore  povodom obilježavanja 21. i 22. augusta dana pogibije Rasima Prljače  i Kemala  Keme Hrve kao i organizacioni odbor povodom obilježavanja 27. septembra  Dana Općine Pale FBiH i Dana oslobođenja MZ Hrenovica.

U nastavku sjednice vijeće je razmatralo, a potom jednoglasno usvojilo Informaciju o broju i strukturi nezaposlenih u 2022. godini na području Općine Pale.

 Također, vijeće je danas  razmatralo  Informaciju o planiranim, započetim i okončanim kapitalnim projektima na području Općine Pale FBiH. Kada je upitanju ova Informacija jednoglasno je primljena k znanju i od strane vijećnika pohvaljena kao i dosadašnji rad na projektima od kojih su neki završeni, realizacija nekih je u toku, a neki su u planu.

Pred sami kraj sjednice,  vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku  o usvajanju programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Pale za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada za 2022/23. godinu.

Posljednja tačka dnevnog reda današnje sjednice odnosila se na prijedloge, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovore. Načelnik Općine Almin Ćutuk je ovom prilikom upoznao vijećnike sa pripremama vezanim za nadolazeću manifestaciju „Pračansko ljeto2022.“. Po riječima načelnika  manifestacija će se održati u skladu sa finansijskim  mogućnostima, obezbjeđenim putem sponzora i prijatelja ove lokalne zajednice.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, predsjedavajući  općinskog vijeća Senad Mutapčić je završio današnju sjednicu.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here