You are here:: Novosti Općinsko vijeće Pale FBiH, održalo svoju 9.redovnu sjednicu
 
 

Općinsko vijeće Pale FBiH, održalo svoju 9.redovnu sjednicu

Deveta redovna sjednica Općinskog vijeća Pale FBiH održana je danas, na čijem se dnevnom redu našlo dvanaest tačaka. Nakon što je usvojen dnevni red za ovu sjednicu  sa određenim izmjenama i dopunama vijeće je usvojilo zapisnik sa prethodne sjednice.

Vijeće je usvojilo Odluku o prodaji motornog vozila marke “Oktavia” putem javne licitacije, te Odluku o poklanjanju  vozila “Niva” JKP “Prača” kao i Prijedlog odluke o nabavci novog terenskog vozila za potrebe  službe civilne zaštite.

U nastavku sjednice vijeće je usvojilo Odluku o utvrđivanju koeficijenta zakupnine stambenog poslovnog prostora, te Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama na prostoru općine Pale.

Vijeće je danas k znanju primilo i Informaciju o izvršenju Budžeta općine Pale za period 01.01.- 30.09.2017.godinu.

Prijedlog zaključka o upućivanju na Javne rasprave Nacrta budžeta općine Pale za 2018.godinu , Prijedlog zaključka o upućivanju Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2018.godinu, te Prijedlog dokumenta okvirnog budžeta općine Pale za period 2018.-2020.godinu, su bile tačke po kojima su vijećnici diskutovali u nastavku sjednice  i  koje su jednoglasno usvojili.

U okviru današnje sjednice vijeće je primilo  znanju informacije  organizacionog odbora imenovanog povodom 27.septembra, Dana općine Pale i  Dana oslobođenja Hrenovice , kao i informaciju organizacionog odbora imenovanog povodom kulturno – sportske manifestacije “Pračansko ljeto 2017.”

U okviru posljednje tačke dnevnog reda, a koja se odnosila na prijedloge, sugestije i inicijative vijećnik Vahid Sipović podnio je Inicijativu u kojoj traži od Općine  da formira komisiju koja će utvrditi  stanje  mosta na rijeci Prači  u naselju  Lunje i da se upute  zahtjevi za obezbjeđenje potrebnih sredstava za sanaciju mosta  na sve relevantne adrese .Vijećnik Sipović u okviru ove tačke postavio je i jedno vijećničko pitanje,a koje se odnosilo na slobodne poslovne prostore  u vlasništvu  Općine, te da li zakupci poštuju ugovore  za izdate poslovne prostore i da se o tome pismenim putem vijeće obavjesti na narednoj sjednici.


Autor: Azra Prljača

/radiopraca.ba/