Home » Data saglasnost na potpisivanje ugovora za izvođenje radova na termoizolaciji kosog krova na objektu JU OŠ „Prača“

Data saglasnost na potpisivanje ugovora za izvođenje radova na termoizolaciji kosog krova na objektu JU OŠ „Prača“

Na današnjoj sjednici Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na termoizolaciji kosog krova objekta JU OŠ „Prača“ Prača. Vrijednost projekta je 78.962,52 KM bez PDV-a a obaveze predviđene ugovorom trebale bi se okončati u roku od 30 dana počev od dana uvođenja izvođača u posao.

S ciljem izrade studije ekonomske opravdanosti izgradnje vodovodnog sistema tunel Hranjen- Goražde i usluge izrade hidrološke podloge tunela Hranjen data je saglasnost na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju ovih projekata. Izrada studija povjerena je firmi SENDO d.o.o. koja će u narednom periodu nastojati da kroz ova dva dokumenta predoči ekonomsku opravdanost kao i uslugu izrade hidrološke podloge tunela Hranjen.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu primljena je k znaju informacija o podnesenom Pismu namjere privrednog društva Skill d.o.o. za uzimanje na korištenje dijela objekata u bivšoj kasrni „Goražde 1“, s ciljem ostvarenja poslovne saradnje i privrednog razvoja.

Također, Ministarstvu privrede data je saglasnost na Odluku o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji. Odobrena novčana sredstva u iznosu od 7.700 KM usmjerena će biti za podsticaj proizvodnji žitarica i ljekovitog bilja SPP, SPO, ZZ, DOO i fizička lica- jesenja sjetva 2022. godina.

Na današnoj održanoj sjednici data je saglasnost Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za isplatu novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde. Odobreni iznos od 30.000 KM namjenjen je za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funkcionisanja javne ustanove, izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde te regulisanja obaveza po Sporazumu između JU i Porezne uprave FBiH o plaćanju obaveza po osnovu duga javnih prihoda.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost na Odluku o odobravanju tekućih transfera općinama/gradu u sastavu BPK-a Goražde. Gradu Goražde, Općini Foča u FBiH i Općini Pale u FBiH će biti odobreni tekući transferi u iznosu od po 23.000 KM. Vlada BPK Goražde na današnoj održanoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na Odluku o isplati novčanih sredstava za isplatu treće rate studentskih stipendija za studijsku 2022/2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost o odobravanju četvrtog i petog dijela od ukupno dvanaest dijelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 12.200 KM. Ovom Ministarstvu saglasnost je data i na Odluku o isplati novčanih sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde. Za dodatne programe izdvojena su finasijska sredstva u ukupnom iznosu od 14.000 KM.

Do kraja zasjedanja Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost na Plan i program Kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za 2023. godinu te primila k znanju informaciju o sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za period 01.05-31.05.2023. godine.