Home » VIJESTI » POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA TERMOIZOLACIJI VANJSKIH ZIDOVA OBJEKTA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA BPK GORAŽDE

POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA TERMOIZOLACIJI VANJSKIH ZIDOVA OBJEKTA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA BPK GORAŽDE

U ime Vlade BPK Goražde premijer Edin Ćulov, potpisao je danas ugovor o izvođenju radova na termoizolaciji vanjskih zidova objekta Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goraže. Ugovor je potpisan sa izvođačem radova GPD “Drina” d.d. Goražde koga zastupa direktor Hajrudin Vlajčić, uz prisustvo ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Bojana Krunića.

Vrijednost ugovora je 129.691,12 KM bez PDV-a, a rok za njegovu realizaciju je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Prema riječima ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojana Krunića, radi se o projektu čija implementacija je predviđena Planom i Programom ministarstva za 2023.godinu a finansijska sredstva za realizaciju, jednim dijelom obezbijeđena su iz budžeta Federalnog ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Također, ministar je stava da će realizacija projekta teći prema usaglašenim rokovima, kako bi doprinijeli ljepšem i modernijem izgledu samog centra grada uzimajući u obzir da se objekat Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde nalazi u jednoj od najfrekventnijih ulica u Goraždu.