Home » VIJESTI » PREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE DR. DENIS ZVIZDIĆ U POSJETI BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE

PREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE DR. DENIS ZVIZDIĆ U POSJETI BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE

Prilikom posjete našem kantonu susreo se sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde.

Sastanku sa predsjedavajućim Skupštine BPK Goražde, Muradifom Kanlićem, prisustvovali su i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, Nezim Alagić, te u ime Vlade BPK Goražde ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Senad Čeljo.  Razgovarano je o podršci viših nivoa vlasti našem kantonu, te razvojnim projektima čija implementacija bi u ekonomskom smislu  mogla unaprijediti standard života naših građana i rješiti jedan od gorućih problema sa kojim se suočava naš kanton a to je odlazak mladih obrazovanih osoba.

Kako je istaknuto, iako naš kanton raspolaže sa velikim privrednim i turističkim potencijalima što mu daje komparativne prednosti za privlačenje investicija, zbog nedostajućih  vlastitih  prihoda u budžetu BPK Goražde, bez finansijske podrške viših nivoa vlasti nije u mogućnosti isfinansirati osnovne ustavne nadležnosti.

Prema riječima predsjedavajućeg dr. Zvizdića, ta podrška neće izostati jer nju zaslužuju građani grada heroja odnosno BPK Goražde.

„U kapacitetu funkcije koju obnašam potrudit ću se da sa nivoa BiH a posebno sa nivoa F BiH, povećamo  sredstva ovom kantonu te  usmjerimo one fondove i investicije koje mogu biti od značaja  za implementaciju projekata, koji bi u konačnici doprinijeli  ekonomskom, privrednom,  kulturnom,   sportskom i  obrazovnom  razvoju  ovog kantona. Građani grada heroja i ovog kantona to zaslužuju a kako bi se to i realizovalo obaveza svih nivoa  vlasti na nivou BiH je da uspostave  ozbiljnu i   efikasnu saradnju koja će rezultirati njihovom implementacijom“-kazao je  predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić.

Zadovoljstvo današnjom posjetom i obećanom podrškom iskazao je predsjedavajući Skupštine BPK Goražde Muradif Kanlić, uz činjenicu da je predsjedavajući dr. Zvizdić, dao neizmjeran doprinos realizaciji projekta izgradnje brze ceste Goražde –Sarajevo.

„ Strateški osmišljen napredak ovog dijela naše države je prvorazredno i nacionalno pitanje a Skupština i Vlada BPK Goražde opredjeljenja su za postizanje tog cilja koji ide u smjeru privrednog napretka na ovim  prostorima. Jednake napore očekujemo i od viših nivoa vlasti  kako bi smo ovaj prostor  učinili poželjnim za život i ostanak mladih uz pružanje  podrške svakom projektu korisnom za naše stanovnike“-naglasio je Kanlić.

Nakon sastanka položeno je cvijeće na spomen obilježje „Goražde-grad heroj svojim braniocima“ gdje je odata počast svim herojima koji su za odbranu ovih prostora i jedine nam države BiH, dali i ono najvažnije a to je život.