Home » VIJESTI » PREDSTAVNICI VLADE SKUPŠTINE BPK GORAŽDE NA SASTANKU U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE F BIH

PREDSTAVNICI VLADE SKUPŠTINE BPK GORAŽDE NA SASTANKU U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE F BIH

Dogovoreni prvi koraci za osnivanje servisnog centra za porodice i djecu s poteškoćama u razvoju na području BPK Goražde.

Pokretanje prvog servisnog centra za podršku djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama u Bosansko – podrinjskom kantonu, tema je prvog zajedničkog sastanka predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti našeg kantona sa predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u FBiH.

Na sastanku sa ministrom Adnanom Delićem i njegovim pomoćnikom Miroslavom  Jurešićem, ministar za socijalnu  politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Senad Čeljo razgovarao je o realizaciji ovog projekta a sastanku su prisustvovali i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Nezim Alagić, pomoćnica  gradonačelnika grada Goražde Samira Drakovac, direktor USAID/INSPIRE programa Jasmin Bašić te predsjednica udruženja “Buđenje” iz Goražda Merima Jašarević sa saradnicima.

Sastanak je uslijedio nakon posjete ministra Delića udruženju „Buđenje“ u Goraždu, a osnivanje prvog servisnog centra u kantonima unutar Federacije BiH, Federalno ministarstvo planira upravo u Goraždu.  Kako je naglašeno svi akteri sastanka žele doprinijeti njegovom osnivanju.

 

„Jedan ovakav centar sa podjeljenim nadležnostima između ministarstava i grada Goražde u mnogome bi doprinio osnaživanju djece s poteškoćama u razvoju na području BPK Goražde. Također, u izradi je nacrt zakona koji će regulisati ovu oblast, kao i podzakonskih akata koji će propisati sistem izdavanja odobrenja, odnosno licenciranje servisnih centara kako bi oni bili prepoznati u budućem sistemu rada i finansiranja“- naglašava ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Senad Čeljo.

Uporedo sa regulisanjem zakonske regulative, bila bi formirana i radna grupa koja će kroz projektne aktivnosti definisati predmet rada i djelovanja kao i troškove. Dodao je da se prvenstveno, mora definisati šta su uslovi u pogledu  prostora, kadra i opreme za izgradnju jednog servisnog centra,  što će biti naknadno propisano zakonom i podzakonskim aktima Federacije BiH.

Kroz rad servisnog centra će biti  uključeni i predstavnici servisnog centra iz Sarajeva,  što je prema riječima ministra Čelja od velike važnosti,  a  stručnu podršku će dati  i USAID/INSPIRE koji će biti nosilac projekta.

„Plan je, da do kraja mjeseca augusta 2023.godine,  uradimo nacrt a nakon toga bi se ponovo okupili da definišemo kompletan projekat, čija realizacija je   prioritet kompletne Vlade BPK Goražde predvođene, Ministarstvom za  obrazovanje, mlade, nauke, kulture i sport  u čijem budžetu su i  planirana posebna finansijska sredstva u iznosu od 12.000KM  za udruženje „Buđenje. U ovoj godini te aktivnosti  ćemo  finansirati kroz  projekte  udruženja a već od naredne godine nadamo se uspostavi licenciranog servisnog centra koji će sistemski biti finansijski podržan,  kako od federalnog tako i kantonalnog te gradskog nivoa vlasti“ kazao je  ministar Čeljo.