Home » VIJESTI » JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

Zainteresovani kandidati za učešće na konkursu mogu se upoznati sa Pravilnikom o sadržaju, načinu testiranja i sistemu bodovanja kandidata i Pravilnikom o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 7/23, kao i Kriterijima za utvrđivanje fizičke sposobnosti i osobina kandidata u postupku provođenja Javnog konkursa za zapošljavanje policijskih službenika u početne činove Policajac i Mlađi inspektor, koji su objavljeni na službenoj stranici Vlade BPK Goražde dana 03.07.2023.godine.

JAVNI KONKURS: https://t.ly/vy9O

LISTA PITANJA ZA TEST OPŠTEG ZNANJA – ČIN POLICAJAC: https://t.ly/ig-M

LISTA PITANJA ZA TEST OPŠTEG ZNANJA – ČIN MLAĐI INSPEKTOR: https://t.ly/SBPP