Home » VIJESTI » PO PRVI PUT U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI, UČENICIMA OD PRVOG DO PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE ĆE BITI OSIGURANI BESPLATNI UDŽBENICI

PO PRVI PUT U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI, UČENICIMA OD PRVOG DO PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE ĆE BITI OSIGURANI BESPLATNI UDŽBENICI

Za ovu namjenu Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde osiguralo 100.000KM
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po prvi put će u školskoj 2023/2024 godini, obezbjediti besplatne udžbenike za sve učenike od prvog do petog razreda osnovne škole sa područja BPK Goražde.
Na ovu odluku resornom ministarstvu saglasnost je dala Vlada BPK Goražde, a ono što slijedi prema riječima ministrice Adise Alikadić-Herić, jeste pokretanje procedure za nabavku udžbenika, kako bi učenici na vrijeme, odnosno do početka nove školske godine, imali nove udžebenike na školskim klupama.
„Prilikom planiranja budžeta mi smo na ekonomskom kodu planirali sredstva za nabavku udžbenika, a kako bi ovu aktivnost proveli na najbolji mogući način, savjetnici iz Pedagoškog zavoda BPK Goražde, još u mjesecu februaru 2023.godine, obišli sve osnovne škole kako bi razgovarali sa nastavnicima razredne nastave i ponudili im da oni sami na osnovu dosadašnjeg iskustva odluče, koji udžbenici bi bili najbolji od onih koji su odobreni od strane federalnog ministarstva“-kazala je ministrica Alikadić-Herić
Kako je naglasila, osnovni cilj ministarstva je unaprijeđenje odgojno obrazovnog procesa na području našeg kantona, a pored toga u skladu sa finansijskim mogućnostima i pružanje podrške u materijalnom smislu, kako učenicima tako i njhovim roditeljima.
Za ovu namjenu finansijska sredstva u iznosu od oko 100.000KM osigurana su u budžetu ministarstva, a s obzirom da je odlukom Vlade FBiH podržana ova aktivnost, prema informacijama sa kojim raspolaže ministarstvo, sredstva će biti uplaćena naknadno. Kako je dodala, ukoliko ministarstvo bude raspolagalo dodatnim sredstvima, razmatrat će se mogućnost nabavke nekih od udžbenika iz predmetne nastave.