Home » INFORMACIJE » POZIV ZA TRIDESET DRUGU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PALE

POZIV ZA TRIDESET DRUGU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PALE

Dana 18.05.2023. godine održana je sjednica Kolegija općinskog vijeća Pale. Na dnevnom redu sjednice Kolegija našle su se sljedeće tačke i to:

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
 2. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Kolegije je usvojio predloženi dnevni red i odredio termin održavanje 32 redovne sjednice općinskog vijeća za dan 05.06.2023. godine (Ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati.

D N E V N I     R E D
 1.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa uprave općine Pale,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period januar-mart 2023. godine,
 4. Izvještaj Udruženja demobilisanih boraca o utrošku novčanih sredstava dodijeljenih iz Budžeta Općine u 2022. godinu,
 5. Utrošeno u 2022. godini 360 KM
 6. Informacija o količini osjećane drvne mase i dodijeljenih sredstava na osnovu eksploatacije šuma sa područja Općine Pale u 2022. godini,
 7. Informacija o stanju i servisiranju mobilne, fiksne mreže i 3g bazne stanice na području Općine Pale,
 8. Informacija o pružanju usluga odvoza smeća, vodosnadbijevanju, održavanju lokalnih puteva, uličnoj rasvjeti i mjerama koje treba poduzeti da bi se te usluge poboljšale,
 9. Informacija Organizacijskog odbora povodom 21. Aprila- Dana bitke na Lokvi – pogibije komandanata Edina Prljače i Himze Sablje,
 10. Informacija Organizacijskog odbora povodom 1. Aprila- Dana pogibije Rasima Imširovića,
 11. Informacija Organizacijskog odbora povodom 19. marta- Dana reintegracije Prače,
 12. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

 

  Sjednica Općinskog vijeća će se održati u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33).

 NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.  Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti proslijeđeni na dalje razmatranje.

 

Sve prijedloge pitanja slati na ovpraca@gmail.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *